Paragrafen

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering

Om de doelen uit het coalitieakkoord te verwezenlijken is uitvoeringskracht nodig. Menselijk en financieel kapitaal effectief en efficiënt ingezet om te werken aan de opgaven waar we voor staan. Om dit te kunnen organiseren is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Net als de samenleving is ook de bedrijfsvoering continu in ontwikkeling. Maatschappelijke en technologische veranderingen hebben rechtstreeks gevolgen voor doelen en uitvoering.

Na Corona gaan we bijvoorbeeld nu verder in het ontwikkelen van hybride werken. Maar ook nieuwe digitale technologieën dienen zich aan om effectiever te kunnen werken en de dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd zien we belangrijke opgaven als het gaat om databeveiliging. Ook de roep in de samenleving voor een veilige en inclusieve werkomgeving voor iedere medewerker klinkt door in de opgaven waar de bedrijfsvoering voor staat. In deze paragraaf staan de speerpunten voor de bedrijfsvoering voor 2024 opgenomen. Bedrijfsvoering is hiermee een essentiële pijler om als gemeentelijke organisatie effectief en betrouwbaar te kunnen werken aan de maatschappelijke doelen met oog voor samenleving en technologische mogelijkheden.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31