Overzichten

Meerjarige exploitatieprojecten

Meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project
(Bedragen x 1.000 euro)

Tijdsplanning
 Project

Totaal beschikbare budget

Verwachte besteding tm 2023

Resterend budget voor 2024 en verder

Outsourcing ICT

2016-2024

17.884

20.738

0

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2022

6.072

pm

pm

Implementatie Omgevingswet

2016-2024

4.091

pm

800

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

0

0

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

3.740

0

Fonds Dijkpark

2018-2023

128

0

128

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden

2020-2029

1.942

707

1.235

Vernieuwing Applicaties Sociaal Domein

2019-2024

2.229

5.725

0

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen

2021-2023

1.895

pm

pm

Visie Martiniplaza

2021-2023

300

300

0

Biodiversiteit Stadspark

2021-2024

285

100

185

E-Suite

2021-2023

2.626

2.560

66

Wet Open Overheid

2021-2027

1.490

326

1.164

Experiment gesloten coffeeshop 

2020-2024

890

101

789

Aanpak Herwinnen Openbare Ruimte Schildersbuurt & Westerhaven 

2022-2024

370

100

270

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31