Overzichten

Staat B: Personeelskosten

Staat B: Personeelskosten

Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening

Totaal

Primitieve begroting 2024 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2023 Toegestane (begrote) formatie (31/7/23)

Rekening 2022 Gemiddelde personele bezetting

fte

euro x 1,000

fte

euro x 1,000

fte 

euro x 1,000

Personeel in dienst:

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

3.173

273.203

3.243

257.832

2.902

228.416

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

5

481

6

488

9

744

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

3.173

273.203

3.243

257.832

2.902

228.416

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

150

195

250

Bestuur

54

2.678

54

2.745

53

2.544

WSW

887

28.819

893

31.681

797

29.787

WWB

400

381

451

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

941

31.897

947

34.807

850

32.781

Externe inhuur

15.903

22.303

40.992

Voormalig personeel

Wachtgelden 

100

106

307

FLO/FPU/Overig

287

297

254

Overig

0

Totaal voormalig personeel

387

403

561

Detacheringen en verhaal salarissen

Bij:

Detacheringen inleen

928

688

2.509

AF:

Gedetacheerde uitleen

-3.879

-3.654

-5.649

Verhaal salaris

-613

-491

-2.229

Totaal detacheringen, verhaal salaris

-3.565

-3.457

-5.369

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.941

3.001

3.408

Werving en selectie

230

158

245

Bedrijfsgezondheidszorg

874

823

598

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.368

1.318

1.373

Overig

963

856

566

Totaal overige personeelskosten

7.377

6.157

6.191

Totaal generaal fte's en personele lasten

4.114

325.352

4.190

318.239

3.752

303.822

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31