Overzichten

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2024

2025

2026

2027

01 Bestuur

8.732

9.147

9.511

9.859

Lasten

8.732

9.147

9.511

9.859

Baten

0

0

0

0

010 Mutaties reserves

-11.287

23.952

14.459

13.466

Lasten

38.718

44.941

36.962

38.969

Baten

50.005

20.989

22.503

25.504

02 Burgerzaken

7.647

7.274

7.172

7.121

Lasten

12.678

12.016

12.067

12.018

Baten

5.032

4.742

4.895

4.898

03 Beheer overige gebouwen en gro

586

579

582

579

Lasten

1.548

1.559

1.577

1.591

Baten

963

980

995

1.013

04 Overhead

136.512

143.802

146.780

151.592

Lasten

146.265

153.605

156.630

161.484

Baten

9.753

9.803

9.850

9.892

05 Treasury

-2.440

-2.018

-25

486

Lasten

6.874

5.701

6.529

6.833

Baten

9.314

7.719

6.554

6.347

061 OZB woningen

-55.394

-59.011

-62.093

-64.720

Lasten

2.514

2.394

2.490

2.562

Baten

57.909

61.405

64.583

67.283

062 OZB- niet woningen

-51.733

-54.771

-57.324

-59.723

Lasten

4.943

5.014

5.245

5.446

Baten

56.676

59.784

62.569

65.169

063 Parkeerbelasting

-12.069

-12.240

-12.677

-12.762

Lasten

7.180

7.134

6.997

7.043

Baten

19.248

19.374

19.673

19.805

064 Belastingen Overig

-1.211

-1.205

-1.208

-1.209

Lasten

967

978

981

986

Baten

2.178

2.183

2.188

2.194

07 Algemene uitkering en overige

-728.870

-764.689

-742.974

-764.491

Baten

728.870

764.689

742.974

764.491

08 Overige baten en lasten

4.070

6.139

6.932

7.210

Lasten

6.744

8.613

9.406

10.584

Baten

2.674

2.474

2.474

3.374

11 Crisisbeheersing en Brandweer

24.710

24.392

25.464

26.594

Lasten

24.727

24.409

25.481

26.611

Baten

17

17

17

17

12 Openbare orde en Veiligheid

6.847

6.664

5.994

6.207

Lasten

9.419

9.336

7.807

7.391

Baten

2.572

2.672

1.813

1.185

21 Verkeer en vervoer

49.453

52.257

54.166

55.613

Lasten

54.455

56.769

58.678

60.125

Baten

5.002

4.512

4.512

4.512

22 Parkeren

7.996

8.083

8.520

8.335

Lasten

19.819

20.571

21.646

22.067

Baten

11.823

12.489

13.125

13.733

24 Economische Havens en waterweg

1.217

1.117

980

955

Lasten

1.530

1.436

1.298

1.273

Baten

313

319

319

319

25 Openbaar vervoer

2.603

1.871

1.871

1.871

Lasten

2.603

1.871

1.871

1.871

Baten

0

0

0

0

31 Economische ontwikkeling

6.129

6.120

6.537

6.899

Lasten

7.144

7.135

7.552

7.914

Baten

1.015

1.015

1.015

1.015

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.369

7.310

7.188

7.063

Lasten

8.700

8.644

8.524

8.402

Baten

1.331

1.334

1.337

1.339

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.963

2.008

2.004

2.040

Lasten

2.979

3.024

3.020

3.057

Baten

1.016

1.016

1.016

1.016

34 Economische promotie

-887

-939

-939

-939

Lasten

2.010

1.968

1.968

1.968

Baten

2.898

2.908

2.908

2.908

41 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

42 Onderwijshuisvesting

15.793

16.342

16.376

16.006

Lasten

19.284

19.933

20.053

19.727

Baten

3.491

3.592

3.677

3.721

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

15.889

15.658

16.617

17.054

Lasten

25.968

25.758

26.722

27.165

Baten

10.079

10.100

10.105

10.111

51 Sportbeleid en activering

1.078

832

847

861

Lasten

2.042

1.796

1.811

1.825

Baten

964

964

964

964

52 Sportaccommodaties

21.711

23.330

23.896

23.755

Lasten

32.668

34.315

34.910

34.781

Baten

10.957

10.985

11.014

11.026

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

22.512

22.690

23.647

26.623

Lasten

36.534

36.582

37.586

40.608

Baten

14.021

13.892

13.939

13.985

54 Musea

20.859

21.710

22.687

23.688

Lasten

22.433

22.841

23.841

24.866

Baten

1.573

1.132

1.154

1.177

55 Cultureel erfgoed

1.277

1.278

1.283

1.284

Lasten

1.289

1.290

1.290

1.291

Baten

12

12

7

7

56 Media

-23

-24

-25

-25

Lasten

50

51

52

52

Baten

73

75

76

78

57 Openbaar groen en (openlucht)

34.515

37.261

39.233

38.979

Lasten

36.180

38.925

40.897

40.643

Baten

1.664

1.664

1.664

1.664

61 Samenkracht en burgerparticipa

15.815

16.033

14.577

18.288

Lasten

23.540

23.178

24.101

26.254

Baten

7.725

7.145

9.524

7.965

62 Toegang en eerstelijnsvoorzien

47.150

48.014

50.231

52.432

Lasten

50.376

51.240

53.457

55.658

Baten

3.226

3.226

3.226

3.226

63 Inkomensregelingen

50.047

50.740

52.335

54.156

Lasten

220.165

222.953

228.094

229.918

Baten

170.118

172.213

175.759

175.762

64 WSW en beschut werk

29.453

29.035

29.071

29.130

Lasten

44.542

44.124

44.160

44.219

Baten

15.089

15.089

15.089

15.089

65 Arbeidsparticipatie

30.843

28.365

24.044

22.276

Lasten

35.044

32.353

27.170

25.402

Baten

4.202

3.988

3.126

3.126

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10.713

11.318

11.917

12.336

Lasten

11.177

11.793

12.403

12.833

Baten

464

475

486

497

671a Huishoudelijke hulp (WMO)

26.775

28.170

28.810

30.056

Lasten

26.775

28.170

28.810

30.056

Baten

0

0

0

0

671b Begeleiding (WMO)

20.859

22.874

26.544

28.776

Lasten

20.859

22.874

26.544

28.776

Baten

0

0

0

0

671c Dagbesteding (WMO)

326

326

326

326

Lasten

326

326

326

326

671d Overige maatwerkarrangementen

3.224

3.350

61

18

Lasten

4.793

4.940

5.066

5.023

Baten

1.569

1.590

5.005

5.005

672a Jeugdhulp begeleiding

20.395

20.151

20.321

20.470

Lasten

20.395

20.151

20.321

20.470

Baten

0

0

0

0

672b Jeugdhulp behandeling

2.150

2.181

2.201

2.219

Lasten

2.150

2.181

2.201

2.219

672c Jeugdhulp dagbesteding

7.996

8.109

8.185

8.251

Lasten

7.996

8.109

8.185

8.251

672d Jeugdhulp zonder verblijf over

1.385

1.404

1.417

1.429

Lasten

1.385

1.404

1.417

1.429

673a Pleegzorg

3.183

3.228

3.258

3.285

Lasten

3.183

3.228

3.258

3.285

673b Gezinsgericht

1.825

1.851

1.869

1.884

Lasten

1.825

1.851

1.869

1.884

673c Jeugdhulp met verblijf overig

18.387

18.648

18.822

18.974

Lasten

18.387

18.648

18.822

18.974

674a Jeugdhulp behandeling GGZ zond

23.531

19.381

18.761

21.499

Lasten

23.531

19.381

18.761

21.499

Baten

0

0

0

0

674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl

4.432

4.495

4.537

4.574

Lasten

4.432

4.495

4.537

4.574

674c Gesloten plaatsing

1.523

1.544

1.559

1.571

Lasten

1.523

1.544

1.559

1.571

Baten

0

0

0

0

681a Beschermd wonen (WMO)

75.635

75.664

75.695

75.695

Lasten

75.635

75.664

75.695

75.695

Baten

0

0

0

0

681b Maatschappelijke- en vrouwenop

21.530

21.455

20.811

20.807

Lasten

23.106

23.033

22.391

22.389

Baten

1.576

1.578

1.580

1.582

682a Jeugdbescherming

3.973

4.029

4.067

4.100

Lasten

3.973

4.029

4.067

4.100

682b Jeugdreclassering

1.407

1.427

1.441

1.452

Lasten

1.407

1.427

1.441

1.452

71 Volksgezondheid

9.415

9.383

9.362

9.596

Lasten

10.755

10.723

10.702

10.936

Baten

1.340

1.340

1.340

1.340

72 Riolering

-2.956

-3.041

-2.991

-2.991

Lasten

19.332

19.207

19.217

19.217

Baten

22.288

22.248

22.208

22.208

73 Afval

-12.432

-12.438

-12.404

-12.432

Lasten

37.467

37.462

37.502

37.462

Baten

49.898

49.900

49.906

49.894

74 Milieubeheer

5.275

5.383

5.129

5.404

Lasten

5.340

5.448

5.194

5.470

Baten

65

65

65

65

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.174

1.152

1.148

1.141

Lasten

3.032

3.010

3.002

2.993

Baten

1.858

1.857

1.854

1.852

81 Ruimtelijke Ordening

25.290

26.200

28.188

28.091

Lasten

29.579

30.050

32.037

31.939

Baten

4.289

3.850

3.848

3.849

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

3.427

4.226

4.527

4.649

Lasten

4.026

4.825

5.127

5.249

Baten

599

599

600

600

83 Wonen en bouwen

12.696

2.425

2.700

2.900

Lasten

48.720

28.661

28.936

28.136

Baten

36.024

26.236

26.236

25.236

Totaal

0

0

22.000

20.630

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31