Overzichten

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente  (bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2024

Akkoord van Groningen

1.250

Actie centrum voor Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis)

1.955

Maatschappelijke opvang

17.051

Vrouwenopvang

8.229

Beschermd Wonen

74.185

Werk in Zicht 

4.900

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31