Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Begroting
2022

Rekening
2022

Begroting
2023

Beoogd
2024

Aantal inwoners

239.740

238.208

242.027

241.965

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

19,2%

18,1%

19,1%

17,9%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

65,5%

66,5%

65,4%

66,1%

% ouderen (65 jaar en ouder)

15,3%

15,4%

15,5%

16,0%

Ruimtelijke kerngegevens 

Begroting
2022

Rekening
2022

Begroting
2023

Beoogd
2024

Oppervlakte gemeente (in ha)

19.795

19.795

19.795

19.795

% binnenwater

9,4%

9,4%

9,4%

9,4%

% Functiemenging

-

58,6%

-

-

Lengte van de wegen (km)

1.215

1.215

1.215

1.215

Woningvoorraad

Begroting
2022

Rekening
2022

Begroting
2023

Beoogd

2024

Aantal woningen

121.396

121.958

123.396

125.296

% huurwoningen

58%

62%

59%

63%

% koopwoningen

42%

38%

41%

37%

Gemiddelde WOZ-waarde

220.000

252.150

275.000

308.000

Financieel (in euro's)

2022
(Realisatie)

2023
(Primitieve Begroting)

2024
(Beoogd)

Totaal lasten (excl. reservemutaties)

1.223.461.000

1.190.508.000

1.293.058.000

Rekeningresultaat

82.076.000

0

0

Omvang algemene reserve (AR)

48.753.000

50.019.000

56.990.000

Ratio weerstandsvermogen

137%

128%

137%

Inkomsten gemeentefonds

699.149.000

668.831.000

728.870.000

Opbrengst belastingen (totaal)

119.699.000

125.085.258

138.950.000

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

99.311.000

105.587.418

114.580.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

135.000

137.000

141.000

Opbrengst reclamebelasting

0

0

650.000

Opbrengst logiesbelasting

2.153.000

2.474.273

2.474.000

Opbrengst precariobelasting

1.592.000

1.350.000

1.458.000

Opbrengst parkeerbelasting

16.508.000

15.536.567

19.647.000

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31