Paragrafen

Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf geven wij de raad inzicht in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Er wordt ingegaan op het gewenste onderhoudsniveau, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting. Eerst komt het Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG) aan de orde. Vervolgens besteden we aandacht aan het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Onderdelen

  • Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG);
  • Gemeentelijke gebouwen
Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31