Overzichten

Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma

Rekening*

Actuele Begroting

Primitieve Begroting

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

01 Economie en Ruimte

44.739

54.832

66.020

58.992

61.804

64.616

01.1 Economie en werkgelegenheid

27.139

29.723

32.203

33.522

34.765

35.583

Lasten

44.891

36.560

39.815

41.139

42.382

43.200

Baten

17.752

6.837

7.611

7.617

7.617

7.617

01.2 Mobiliteit

7.175

9.462

13.768

14.625

15.554

16.912

Lasten

37.520

36.900

45.721

46.881

48.748

50.846

Baten

30.345

27.438

31.953

32.256

33.194

33.934

01.3 Wonen

10.425

15.648

20.049

10.844

11.484

12.121

Lasten

30.288

37.392

47.152

32.837

33.478

33.115

Baten

19.863

21.744

27.103

21.993

21.993

20.994

02 Leefomgeving en Veiligheid

66.920

78.536

88.326

91.079

93.807

96.224

02.1 Kwaliteit van de leefomgeving

39.734

46.523

51.105

53.729

56.003

57.045

Lasten

114.240

123.072

129.005

131.590

133.825

134.854

Baten

74.506

76.549

77.899

77.861

77.823

77.808

02.2 Veiligheid

27.185

32.013

37.221

37.350

37.805

39.178

Lasten

31.185

36.123

42.668

42.897

42.493

43.238

Baten

4.000

4.110

5.447

5.547

4.688

4.060

03 Vitaal en Sociaal

516.100

496.395

534.071

541.919

551.492

566.806

03.1 Werk en inkomen

137.808

97.785

102.232

101.744

102.785

102.897

Lasten

318.885

270.667

297.241

296.835

296.824

296.940

Baten

181.077

172.882

195.010

195.091

194.040

194.043

03.2 Onderwijs

23.002

29.596

34.003

35.750

38.059

39.651

Lasten

37.027

43.533

47.762

49.644

52.190

53.991

Baten

14.024

13.937

13.760

13.894

14.131

14.340

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit

293.803

302.900

323.765

326.805

330.330

340.147

Lasten

318.009

321.809

345.761

349.279

358.562

370.841

Baten

24.206

18.909

21.995

22.474

28.231

30.694

03.4 Sport en bewegen

19.536

22.060

25.892

27.463

28.114

28.122

Lasten

31.474

33.194

38.142

39.744

40.483

40.565

Baten

11.939

11.134

12.250

12.281

12.369

12.443

03.5 Cultuur en evenementen

41.951

44.055

48.179

50.156

52.204

55.989

Lasten

58.704

61.667

70.192

71.886

77.741

81.667

Baten

16.754

17.612

22.013

21.730

25.536

25.678

04 Dienstverlening en bestuur

-25.891

29.347

17.191

47.274

32.685

31.656

04.1 Dienstverlening

9.725

11.864

12.931

12.830

13.210

13.777

Lasten

13.815

15.341

17.968

17.577

18.110

18.680

Baten

4.090

3.477

5.037

4.747

4.900

4.903

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

-35.616

17.483

4.260

34.444

19.475

17.879

Lasten

73.705

53.788

46.782

43.347

29.738

27.741

Baten

109.320

36.305

42.522

8.903

10.262

9.862

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

-800.704

-786.124

-845.824

-887.647

-869.741

-895.906

Algemene Inkomsten

-800.704

-786.303

-846.009

-887.839

-869.941

-896.106

Lasten

11.269

9.050

9.955

8.957

9.943

10.394

Baten

811.972

795.353

855.963

896.796

879.884

906.500

Post Onvoorzien

0

179

185

192

200

200

Lasten

0

179

185

192

200

200

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

116.760

127.013

140.215

148.384

151.953

157.235

Overhead

114.500

121.782

133.911

141.301

144.078

148.824

Lasten

126.822

130.182

143.339

150.756

153.588

158.385

Baten

12.322

8.400

9.428

9.456

9.510

9.560

Ondersteuning organisatie

1.369

5.231

6.304

7.083

7.875

8.410

Lasten

2.722

7.944

7.957

8.546

9.338

9.884

Baten

1.353

2.713

1.653

1.463

1.463

1.474

Werken derden

890

0

0

0

0

0

Lasten

3.291

1.902

2.131

2.131

2.131

2.131

Baten

2.401

1.902

2.131

2.131

2.131

2.131

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Totaal

-82.076

0

0

0

22.000

20.630

* De rekening 2022 wordt hier weergegeven in de programma-indeling die bij de begroting 2024 wordt gebruikt.

Baten en lasten totaal

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten totaal

1.253.846

1.219.302

1.331.776

1.334.240

1.349.773

1.376.672

Lasten totaal (exclusief reservemutaties)

1.223.461

1.183.062

1.293.058

1.289.299

1.312.811

1.337.702

Toevoegingen reserves

30.386

36.240

38.718

44.941

36.962

38.969

Baten totaal

1.335.923

1.219.302

1.331.776

1.334.240

1.327.773

1.356.041

Baten totaal (exclusief reservemutaties)

1.265.749

1.189.208

1.281.771

1.313.251

1.305.270

1.330.538

Onttrekkingen reserves

70.174

30.093

50.005

20.989

22.503

25.504

Totaal Baten en Lasten (excl.res.mut.)

42.288

6.147

-11.287

23.952

-7.541

-7.165

Totaal reservemutaties

39.788

6.147

-11.287

23.952

14.459

13.466

Saldo Baten en Lasten

82.076

0

0

0

-22.000

-20.630

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31