Overzichten

Subsidies en inkomens overdrachten

Subsidies en inkomens overdrachten


Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Begroting 2023

Begroting 2024

00.0 Afdeling

0

55

01.1 Economie en werkgelegenheid

8.171

8.318

01.2 Mobiliteit

1.615

1.644

01.3 Wonen

-1.292

777

02.1 Kwaliteit van de leefomgeving

10.020

9.050

02.2 Veiligheid

22.547

26.242

03.1 Werk en inkomen

181.234

197.739

03.2 Onderwijs

15.128

14.742

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit

294.898

316.263

03.4 Sport en bewegen

4.151

4.424

03.5 Cultuur en evenementen

34.350

33.335

04.1 Dienstverlening

3.834

5.041

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

6.316

8.585

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

183

0

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

758

763

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

581.913

626.979

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31