Indicatoren

Programma 1: Economie en Ruimte

Programma 1: Economie en Ruimte

 

1 Economie en Ruimte

Doelen

1.1 Economie en werkgelegenheid

1.2 Mobiliteit

1.3 Wonen

Het creëren en behouden van werkgelegenheid

Wij stimuleren, lopen, fietsen en het openbaar vervoer

We willen een ongedeelde gemeente zijn, waarbij iedereen een plek kan vinden

Het faciliteren van toekomstbestendige economische groei waaronder het huisvesten van de  werkgelegenheid

Wij willen Groningen voor iedereen goed bereikbaar is en blijft op een zo veilige en duurzame manier

We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven

Het structureel versterken van het economische, maatschappelijke en recreatieve profiel van onze gemeente voor onze inwoners, bezoekers en bestaande/toekomstige bedrijvigheid

Wij geven voorrang aan innovatieve en schone vormen van personen- en goederenvervoer waarmee de CO2-uitstoot verminderd wordt

We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven

Het behouden en versterken van de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente

We bouwen woningen met aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving

We willen dat woningen duurzaam worden gerealiseerd in een klimaatbestendige woonomgeving

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31