Paragrafen

Paragraaf 10: Openbaarheidsparagraaf (Wet open overheid)

Paragraaf 10: Openbaarheidsparagraaf (Wet open overheid)

De Wet Open Overheid (WOO) is op 1 mei 2022 in werking getreden. De wet is ingevoerd met het doel om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen. Dit door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken.

In april 2021 is het programma WOO gestart. Voor dit programma volgt de gemeente Groningen de wettelijke fasering van de WOO. In de afgelopen twee jaar zijn er de nodige landelijke ontwikkelingen geweest. Belangrijkste is dat eind 2022 door het ministerie van Binnenlandse Zaken het besluit is genomen om te stoppen met het publicatieplatform Plooi. De consequentie hiervan is dat overheden zelf een publicatieplatform moeten aankopen om de documenten uit de WOO-informatiecategorieën kunnen te publiceren. Hierdoor zijn wij genoodzaakt tot een herijking van de aanpak van de invoering van de WOO.

Voor de passieve openbaarmaking (WOO-verzoeken) zijn een aantal procesverbeteringen uitgevoerd. Dat moet in 2024 leiden tot structurele winst in de tijdigheid en kwaliteit van de afhandeling van WOO verzoeken.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:43:03 met de export van 11/07/2023 15:35:31